Zoeken
  • Erick Frank

Hugo de Jonge

Hugo de Jonge


Ongevaccineerden Nederlanders willen massaal, 50k plus, aangifte doen tegen demissionair minister van volksgezondheid Hugo de Jonge, maar waarover?


De jonge liet deze week het volgende over ongevaccineerden Nederlands weten: ”we weten vrij goed waar ongevaccineerden wonen, vrij precies per postcode weten we waar ze wonen" Een klein deel is wat je zou kunnen noemen ‘totale ontkenner’, ‘totale wappie’.”

De ongevaccineerde Nederlanders voelen zich door de Jonge bedreigd en geïntimideerd. Maar voor een geslaagde aangifte is een stafbaar feit nodig. Zijn de uitspraken van de Jonge stafbaar?


De ongevaccineerden Nederlanders die zich naar eigen zeggen bedreigd en geïntimideerd voelen ervaren dat vooral als gehele groep. De Jonge weet met uitspraken een scheiding te creëren tussen gevaccineerden en ongevaccineerden, wij en zij. Om de verschillen te vergroten gebruikt de Jonge sterke taal die als dreigend ervaren wordt. “We weten u te wonen” en “totale wappie” Wat de Jonge hier doet is stigmatiseren.


Stigmatiseren is het brandmerken, mensen labelen op verschillen, sterk beïnvloed door dominante culturele ideeën, die gelabelde personen aan negatieve stereotypes linken. De gelabelde personen worden in verschillende categorieën geplaatst om het verschil tussen ‘wij’ en ‘zij’ te bewerkstelligen waarna de gelabelde personen hun status en identiteit verliezen wat tot ongelijkheid en discriminatie leidt.


Vaccineren is hierbij de dominante culturele cultuur van de meerderheid. Ongevaccineerden indirect uitmaken voor ‘wappie’ (het negatieve stereotype) bewerkstelligd het verliezen van status en identiteit wat tot ongelijkheid en discriminatie leidt van alle ongevaccineerden. Een (demissionair) minister die stigmatiseert. Verwacht je niet? Helaas stigmatiseert de overheid en vooral ambtenaren en politici die zich identificeren met de dominante culturele mannelijke (christelijke) meerderheid met grote regelmaat.


In mijn boek Stigma scheef ik al over minister de Jonge.


“Ook de overheid stigmatiseert vaak en soms op grote, bijna systematisch digitaal aangestuurde en ‘discriminerende’ schaal. De toeslagenaffaire, waar bijna iedereen zich mee kan identificeren, maar veel vaker onopvallend op kenmerken, waarmee die culturele dominante meerderheid zich niet identificeert en door zwijgen bijdraagt aan stigmatiseren.

Een minister die de uitbeelding ‘hamsteren’ van een gebarentolk lijkt te herkennen en er een grap over maakt. Met zijn eigen domheid door één sukkelig beeld de volledige taal van doven en slechthorende belachelijk, lees gestigmatiseerd, gemaakt. Waarom? Omdat gebarentaal en een gebarentolk vreemd (nieuw) voor hem zijn. Op zich al nalatig voor een overheid. De minister reageerde uit onwetendheid en vooral omdat gebarentaal van zijn ‘normale’ spraak afwijkt, anders is en in zijn ogen dus gek of vreemd. Het gebaar is gek, dus trekt de minister een gekke bek en doet het gebaar na. Alsof een kind spleetogen trekt terwijl hij voor het eerst een Aziatisch persoon aankijkt. Daarmee schetst hij als minister een negatief stereotype beeld waarmee hij zegt dat gebarentaal voor doven en slechthorende gek is. De tolk maakte immers volgens de minister een ‘gek’ gebaar, zo gek zelfs dat we het als apen gek nadoen. Hij en zij. Hij gebruikt zoals ‘normaal’ spraak, zij maken gekke gebaren waar hij alleen een hamster in lijkt te herkennen. Lol. Nee, heel ernstig. Het gevolg is dat misschien wel jarenlang door het breed verspreide grapje van de minister, gebarentolken, doven en slechthorenden met deze grap geconfronteerd worden. De dominante culturele Hollandse mannelijke en in dit geval ook christelijke cultuur, erkent namelijk het ‘normaal’ van de minister en niet het normaal van doven en slechthorenden. Wij en zij. Wat normaal zou moeten zijn, is een minister die geen grappen maakt over een andere taal. Zie je het al voor je dat de minister een taalgrap maakt over de Russischsprekende President Poetin of spleetogen trekt naar de Chinese president Xi Jinping, totaal ondenkbaar.

De (blanke) Hollandse culturele dominante meerderheid in Nederland vindt een stigmatiserende vorm van humor over minderheden bij onze cultuur horen. Omdat het om een meerderheid gaat, verandert dat nauwelijks en ook ik doe er soms aan mee. Ik ben ermee grootgebracht als zijnde ‘normaal.’


“Recent (2020) besliste het openbaar ministerie, de overheid, in het rapport van de parlementaire commissie ‘ongekend onrecht’ betreft de toeslagen affaire, in perspectief van oordelen, veroordelen en stigmatiseren een alleszeggende titel, geen discriminatie geconstateerd te hebben en daarom niet tot vervolging van de belastingdienst over te gaan. Correct, van feitelijke discriminatie was geen aantoonbaar bewijs, voor stigmatiseren op etniciteit bij justitie, ook wel etnisch profileren genoemd, bewijs genoeg maar niet strafbaar en dus niet vervolgbaar. Op basis van kenmerken werden personen gelabeld, dat is stigmatiseren.

Stigmatiseren bestaat niet in het strafrecht. Over de niet financiële schade, die de slachtoffers van de toeslagen affaire van het systematische stigmatiseren door de overheid ervaren hebben, hoef ik niemand meer bij te praten. Naast politieke verantwoording door aftreden, zal psychische hulp in plaats van extra schadevergoeding voor de slachtoffers het rechtvaardigst zijn.”


Stigmatiseren is in het Nederlandse strafrecht niet beschreven als strafbaar. Sterker, stigmatiseren ontbreekt in zijn geheel!


De gevolgen voor de personen, in dit geval de ongevaccineerde Nederlanders, die overigens nog steeds het volledige recht hebben ongevaccineerd te blijven, zijn enorm.

Op lange termijn voorspel ik dan ook een grote groep Nederlanders die zich door de Jonge zijn uitspraken en maatregelen sterk door de overheid gestigmatiseerd voelt met discriminatie en ongelijkheid als gevolg en zich hard gaat afzetten tegen deze overheid.


Zoals ook beschreven in Stigma, pleit ik voor een wettelijk verbod op stigmatiseren. Daardoor zijn uitspraken zoals die van de Jonge strafbaar en zullen ze op termijn minder vaak voorkomen. Het klinkt krankzinnig en onuitvoerbaar toch zal net als met discriminatie wetgeving voor afname moeten zorgen.


En de Jonge? De Jonge streeft een hoge vaccinatiegraad na om ons allen te beschermen. Dat is zijn werk.

De Jonge bedoelt het zo slecht nog niet maar predikt vanuit zijn eigen en enige dogmatische waarheid en heeft geen idee over de gevolgen. Zelfs na confrontatie zal hij de mening van de gestigmatiseerden personen afdoen als; ‘zo erg kan het niet zijn’ of ‘zeur niet’ omdat hij zich gesterkt voelt door de dominante culturele meerderheid die wel gevaccineerd is. En ‘zij’ vinden dat een ongevaccineerde persoon anders of niet ‘normaal’ is. En zo blijft stigmatiseren bestaan. Wij en zij.


6 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

5. Out! Zaterdag 23 maart 1996. Eerder leeg dan moe werd ik wakker na een lange nacht en weinig slaap. De ‘te laat kom preek’ was een herhaling en klonk monotoon als een stationair lopende Pantser-tan

Vandaag op Wereld Suïcide Preventiedag #wspd2021 sta ik stil bij de poging tot zelfmoord die ik als gevolg van een wanhopige opeenstapeling van emoties en trauma wegens geaardheid, liefde, identificer

In de #volkskrant las ik een artikel over de 'middelmatige witte man' in reclames die steeds de pispaal is. de_volkskrant Geverifieerd Het stikt van de mannelijke antihelden in de reclameblokken. Ze h